2019-08-26T13:18:33+03:00
כמה עובדות אודות שכבת הציפוי המטאל קראמי של XADO:

* סופג זעזועים באופן טוב יותר ממתכות וקראמי.
* לא מתפורר, לא נסדק, ולא מתקלף.
* הציפוי החדש לא רק משקם מתכות אלא שהוא מחזק את המבנה המולקולארי שלהן.
* המשטח החדש שנוצר חזק מהמשטח שהיה לפניו micro hardness factor of 650-750 kg/mm2.
* חלקיקי XADO ברמת ננו יכולים לחדור למשטח המתכתי לעומק של עד 30 מיקרונים.
 
שלב התחלתי:
בהתחלה, משטחי החיכוך מורכבים בצורת תבליט; גבעות ושקעים מיקרוסקופיים אשר מלאים - סתומים בשאריות פירוקם של שמנים ותוספים.
(ראה תמונה 1)
בעת הפעולה, עומס מקרב בין שני המשטחים הללו ושקעים וגבעות אלו משחיתים את שכבת המעטה שנוצרה ע"י השמנים והתוספים, כך שנוצר מגע ישיר בין שני המשטחים מה שמגביר את החיכוך ביניהם.
כתוצאה מכך הגבעות הללו נשברות והופכות לחלקי מתכת מיקרוסקופים בשמן, חלקים אלו פעולים כמזהמים.
בנקודת השבר של הגבעות הללו נוצרים הבזקים מיקרוסקופים אשר גורמים לחמצון השמנים והתוספים ויוצרים זיהום נוסף.
(ראה תמונה 2)
השלב הבא של מגע וחיכוך ילווה בשבירתם של גבעות מיקרוסקופיות נוספות מהתבליט מה שיוסיף לזיהום השמן.

 


פעולת טחינתם וליטושם הסופי של חלקיקי XADO ע"י הגבעות והשקעים המיקרוסקופים שבתבליט:
בהשוואה לגבעות ולשקעים המקרה הקודם, חלקיקי XADO הם מעט גדולים יותר.
(ראה תמונה 3)
אופן הפעולה: כעת אותם גבעות ושקעים שהם מבנהו של המשטח בעצם, פועלות כמו שפועלות שיניים בעת ארוחה. הן טוחנות את חלקיקי XADO עד לרמת ננו וגורמות להעצמת תהליך האיחוי וההתחברות מפני שכמות גדולה של גבעות (שיניים) אלו נשברות במגע עם חלקיקי XADO.
ברגע שבירתם של השיניים הללו ישנם הבזקים בטמפרטורה גבוהה (900-1200 מעלות צלסיוס) - הגורמים לתהליך מתכתי מיקרוסקופי. פעולה זו גוררת תגובה חילופית המובילה לצמיחת קריסטלית חדשה.
ריכוז המתכת הנותרת מעבירה במהרה את החום מאזורי המגע ומאפשרת התגבשות.
(ראה תמונה 4)
כך, השיניים הללו יוצרות את האזורים הראשונים של הציפוי המטאלו קראמי המגן.
באופן זה החלקיקים נכתשים ביסודיות למצב אלמנטארי בעל מבנה ברור.
בהמשך הטחינה, מתבצעת הסרה מכאנית של זיהומים מתבליט המיקרוסקופי.ניקוי התבליט המיקרוסקופי שבאזורי המגע של משטחי החיכוך:
המבנה המיוחד של חלקיקי XADO (שכעת ברמת ננומטר לאחר תהליך הטחינה) ותוספים נוספים הנמצאים בתרכובת XADO מתאימים יותר לניקוי השקעים והבליטות המיקרוסקופים הללו מאשר דטרגנטים קיימים אחרים.
בתהליך הניקוי כמות נכבדת של גושים מזהמים מהעבר (תוצר של פירוק ושאריות חומרי סיכה קודמים) נזרקים לשמן; כמויות גדולות של מזהמים כאלה יכולים להשפיע באופן שלילי ביותר על ביצועי המנגנון במקרים בהם הוא נדרש לסיבולת בתנאי עומס כבדים. במקרי זיהום קשים נדרשת החלפת השמן.
XADO מנקה את המשטח מכל סוגי הזיהום (שאריות תוספים, חומרי תיקון לחיכוך, קונדישנרים מטאלים) כך שבתנאי פעולה נורמאלים ניתן יהיה להבחין בשינויים בביצועי המנגנון כבר לאחר שעת פעולה אחת עם XADO.פעולת ההתקשות של XADO באמצעות דחיסה לתוך השקעים של הגבעות של משטחי החיכוך:
מגע הדוק של חלקיקי XADO אחד עם השני והשגת שכבת המשטח המטאלית מושגים באמצעות
1 - דביקות מקסימאלית של חלקיקי XADO
2 - אוריינטציית החלקיקים לכיוון אזורים שבהם המנגנון הכי פחות עמיד          
על משטחי החיכוך, שדות אלקטרו מגנטים מיקרוסקופיים מכוונים את חלקיקי הננומטר של XADO בכיוון בו ישנה ההתנגדות הפחותה ביותר. הגבישים מתחילים לחזור לרשת הקריסטלית של המשטח ומתהווים לחלק ממנו. באותו   הזמן חלקיקי XADO שנוגעים בגבעות ובשקעים נתפסים בתוכם.
כתוצאה מפעולת ההתקשות המשטח נהיה קשה יותר מהמתכת המטופלת ב XADO.
(ראה תמונה 5)