מצורפת המלצה ותוצאות של טיפול במשאית היטאצ'י במזרקים של תוסף רויטלזינט למנועי דיזל....