מצורפת המלצה ותוצאות של טיפול במשאית היטאצ'י במזרקים של תוסף רויטלזינט למנועי דיזל. הטיפול נעשה במשאית של מפעלי פוספטים רותם אמפרט בע"מ. מזרק מספר 3 היה 2.5- והשתפר ב- 20% ל -2-.