2019-08-26T13:18:33+03:00

1. מה המשמעות של פעולת ה"החייאה מחדש"? 

משמעות "החייאה מחדש" היא פעולה המתקיימת במכונה בתהליך שמתרחש בסביבת חיכוך. חומר ה-XADO מכיל חומרי "בנייהוחומרי "אנרגיה" מיוחדים, שמשתמשים באנרגית החיכוך על מנת לייצר מחדש משטחים פגומים במכונה ללא צורך לפרק אותה. כאשר "גדל" משטח חדש במכונה, החיכוך קטן והחומר מפסיקלהבנות. פעולת ההחיאה מחדש מקנה לכל אזור חיכוך שינויים אישיים והתאמה לשאר החלקים במכונה. 


2. עד איזה גודל מגיע שטח הבניה של ההחייאה מחדש? 


חומר ה-XADO יוסיף מיקרונים באלמנטים של משאבות ועשירית המיקרונים בתיבת ההילוכים, כלומר, מתבצע תהליך של תיקון ובניה על ידי הוספת חומר על החומר השחוק


3. מה המדדים של החומר הנבנה במכונה? 


חומר הסיכה חלק מאוד ומגן מפני קורוזיה. לחומר יש קשיחות ביחס של מאית המיקרון לשש מאות עד שבע מאות ק"ג על מילימטר מרובע. בהשוואה לשלוש מאות ק"ג למילימטר מרובע בחלק שלא נבנה על ידי XADO


4. יש לי אוטו חדש, לשם מה אני צריך XADO? 


לחומרי ה-XADO יש אפשרות מיוחדת של שימור חלקים קיימים במכונה. המשטחים מכוסים בחומר קרמי מתכתי ובכך המשטח מוגן מפני קורוזיה והמשטח עצמו אינו יכול להישחק כתוצאה מהחומר המגן עליו. 


5. האוטו עבר טיפול אוברול. האם אני צריך XADO? 


ההחייאה מחדש היא פעולה קריטית מאוד למנועים שעברו טיפול אוברול מפני שטיפול אוברול מוריד את כל השכבה הקשיחה שישמסביב למנוע ועל ידי טיפול ב-XADO לאחר טיפול האוברול ניתן לשחזר את השכבה הקשיחה במנוע ובכך לשמר אותו. 


6. האם השכבה הקרמית משתלטת על המנוע? 


לא. המנוע לא מותקף והשכבה הקרמית אינה יכולה להשתלט עליו. מבחינה פיזיקלית, פני השטח מווסתים באופן עצמאינקודה נוספת היא שהתהוות השכבה הקרמית נוצרת בשני החיבורים שעל פני השטח עליו יש עומס. תחת אפקטי הלחץ והטמפרטורה השכבה הקרמית מתחילה להיווצר. זו שכבה שעולה בהתאם לרמת הבלאי מיד כשהבסיס מפצה, גורם החיכוך יורד באופן דרמטי ובהתאמה,XADO מפחיתה את צריכת האנרגיה. בנוסף, התהליך מתייצב עם הזמן ובנקודה מסוימת האנרגיה תעצור את גידול השכבה הקרמית. 7. מדוע כמות הג'ל תלויה בכמות השמן ולא ברמת השחיקה? 


כמות השמן שבמנוע ובתיבת ההילוכים הינה ביחס ישר לשטח הפעולה של החלקים בעלי החיכוך במכונה. ע"י מינון ג'להפרופורציונלי לכמות השמן החומר מבטיח החייאה של כל השטחים במנוע או בתיבת ההלוכים.


8. איזה סוג שמן מומלץ לצרוך בטיפול עם XADO מינרלי או סינטטי? 


אין חשיבות לסוג השמן כאשר נעשה שימוש ב-XADO , מפני שהחומר עולה בקנה אחד עם כל סוג של שמן או תוסף דלק. מבחינה כימית שימוש בכל שמן או תוסף אינו מפריע לפעולת ה-XADO ולא משפיע על צמיגות החומרמהות השמן במכונה היא להקטין את החיכוך בעוד ש-XADO גם מקטין חיכוך וגם מתקן אתהשטחים הפגומים.


9. האם יש צורך להחליף שמן לפני או בזמן הטיפול? 


לא. אין צורך להחליף שמןהאינדיקציה להחלפת השמן נשארת רגילה, אם השמן סיים את תפקידו ויש לו הרבה משקעים צריך להחליפו.


10. האם XADO משתקע במנוע כאשר הרכב חונה?


כאשר מתחיל השימוש ב-XADO יש לעקוב אחר הוראות היצרן ולהוסיף את החומר רק כאשר המנוע חם, אם השימוש נעשה על פיההוראות, החומר לא ישקע במנוע. בזמן הוספת החומר יש לתת למנוע לעבוד למשך 2 דקות על מצב סרק, בכדי לאפשר לחומר לכסות את המקומות בעלי החיכוך הזקוקים לתיקון.